Obchodní podmínky

Tato stránka spolu s našimi zásadami ochrany osobních údajůobecnými podmínkami webových stránek vám sděluje informace o nás a informuje vás o právních podmínkách (dále jen „ podmínky “), kterými se řídí vaše používání našich („prodávající“, „my“, Webové úložiště „My“, „Naše“) (dále jen „Webové úložiště“).

Tyto podmínky se budou vztahovat na jakoukoli smlouvu mezi vámi a námi týkající se vašeho nákupu produktů, položek a dalšího obsahu souvisejícího s videohrami („ produkty “) ve Webstore („ smlouva “).

Před objednáním z Webového obchodu si prosím pečlivě přečtěte tyto Podmínky a ujistěte se, že jim rozumíte. Vezměte prosím na vědomí, že před zadáním objednávky budete požádáni o souhlas s těmito Podmínkami. Pokud odmítnete přijmout tyto podmínky, nebudete moci zadat objednávku.

Kopii těchto podmínek byste si měli vytisknout nebo uložit do počítače pro budoucí použití.

Tyto Podmínky čas od času měníme, jak je uvedeno v Podmínce 11. Pokaždé, když si přejete zadat objednávku, zkontrolujte prosím tyto Podmínky, abyste se ujistili, že rozumíte podmínkám, které budou v danou dobu platit. Tyto podmínky byly naposledy aktualizovány 13. srpna 2020.

Anglický originál těchto obchodních podmínek naleznete na https://shop.pokeland.cz/terms/checkout

 1. Informace o nás

  1. Jsme licencovaným prodejcem zboží pro tento online herní server („herní server“). Licencováme digitální zboží a software z herního serveru a prodáváme vám produkty. Jsme Tebex Limited t/a Tebex, společnost registrovaná v Anglii a Walesu pod číslem společnosti 08129184 a se sídlem na adrese Tebex Limited, 71-75 Shelton Street, London, WC2H 9JQ. Naše DIČ jsou GB167189962 a EU372035465.

 2. Kontaktujte nás

  1. Pokud nás chcete kontaktovat kvůli technické podpoře, potřebujete nahlásit obchod pro podvodné aktivity nebo že herní server porušuje naše nebo partnerské UAP, můžete nás kontaktovat na adrese https://www.tebex.io/contact /pokladna .

  2. Pokud vás máme kontaktovat nebo vám dát písemné oznámení, uděláme to e-mailem nebo předplacenou poštou.

 3. Použití internetového obchodu

  1. Vaše používání Internetového obchodu se řídí našimi Všeobecnými obchodními podmínkami pro webové stránky. Věnujte prosím čas tomuto dokumentu, protože obsahuje důležité podmínky, které se na vás vztahují.

 4. Náš vztah k hernímu serveru a způsob uzavření smlouvy mezi vámi a námi

  1. Náš internetový obchod vás provede kroky, které musíte provést k zadání objednávky u nás. Při používání našeho procesu objednávky byste měli zkontrolovat a upravit případné chyby před odesláním objednávek nám. Udělejte si čas na přečtení a kontrolu objednávky na každé stránce procesu objednávky.

  2. Licencováme loga, grafiky, loga, slovní značky a další aktiva pro účely reklamy a prodeje softwaru pro herní server. Poskytujeme licence k prodeji takového softwaru, který poskytuje odměny ve hře a výhody dotyčného herního serveru.

  3. Herní server nám dal výslovné svolení a licenci k prodeji takových produktů, které poskytují výhody nebo odměny ve hře, a plní roli obchodního zástupce při prodeji produktů.

  4. Jako prodávající můžeme vyjednat a uzavřít prodej zboží nebo odmítnout uzavřít prodej z jakéhokoli důvodu, který považujeme za vhodný, mimo jiné včetně potenciální podvodné činnosti nebo vašich předchozích interakcí s námi.

  5. Když si koupíte Produkty v Internetovém obchodě, uzavíráte s námi Smlouvu o nákupu Produktů. V tomto ohledu mezi vámi a herním serverem není uzavřena žádná smlouva.

  6. Pokud potřebujete podporu nebo máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se smlouvy nebo produktů, měli byste nás kontaktovat. Viz podmínka 2, která podrobně uvádí kontaktní adresu, na kterou nás můžete kontaktovat, a způsob, jakým vás budeme kontaktovat v případě dotazu, problému nebo sporu.

 5. Problémy s produkty

  1. Vaše smlouva s námi znamená, že vynaložíme veškeré přiměřené úsilí k vyřešení jakýchkoli produktů nebo dotazů, které můžete mít. Chcete -li nás kontaktovat, viz bod 4.6 výše. Pokud dojde k potížím s výkonem nebo neplněním doplňkové služby, která vám je poskytována (například přístup k serveru), která souvisí nebo je vyžadována k používání námi prodaného produktu, můžeme vás odkázat na specializovanou externí podporu , nicméně v první instanci byste nás měli vždy kontaktovat.

 6. Webový obchod a produkty

  1. Veškerá práva na vlastnictví, vlastnická práva a práva duševního vlastnictví v Internetovém obchodě jsme ve vlastnictví My. Veškerá vlastnická práva, práva na duševní vlastnictví v produktech jsou ve vlastnictví herního serveru a licencována nám. My, herní server a naši poskytovatelé licencí si vyhrazujeme veškerá práva podle vnitrostátního a mezinárodního práva k ochraně těchto práv v případě jakéhokoli porušení těchto podmínek ze strany vás.

  2. Nezaručujeme nepřetržitý, bezchybný, bez virů nebo bezpečný provoz a přístup k Webovému obchodu a jeho Produktům.

  3. Nákupy od nás jsou platby za virtuální položky obsažené v nákupu. Tato transakce je konečná a neexistují žádné náhrady. Pokud dostanete ban za porušení pravidel herního serveru, nebudou vám tyto peníze vráceny. Zákazy podléhají plnému uvážení herního serveru a jejich pravidla lze kdykoli změnit. Neexistuje žádná záruka přístupu k hernímu serveru, a pokud server již není provozován, virtuální položky propadají. Všechny položky jsou virtuální a nemají žádnou hodnotu a nelze je vyměnit za skutečnou měnu jakéhokoli druhu.

 7. Omezení používání Webového obchodu

  1. Webový obchod nebudete používat k žádnému jinému účelu, než k osobním, nekomerčním nákupům Produktů, pokud tato Smlouva nepovoluje jinak. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte prodávat, pronajímat, pronajímat, licencovat ani poskytovat zájem o zabezpečení ve Webstore ostatním.

  2. Nesmíte zcela ani zčásti kopírovat, reprodukovat, publikovat, distribuovat, překládat, upravovat, vytvářet jakékoli odvozené dílo z, rozebírat, dekompilovat, zpětně analyzovat nebo se jinak pokoušet objevit zdrojový kód obsažený ve Webstore nebo týkající se Webstore.

 8. Jak používáme vaše osobní údaje

  1. Vaše osobní údaje používáme pouze v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů . Věnujte prosím čas tomuto dokumentu, protože obsahuje důležité podmínky, které se na vás vztahují.

 9. Věkové omezení

  1. Produkty z Webového obchodu můžete zakoupit pouze tehdy, pokud je vám alespoň 16 let.

 10. Proces objednávky

  1. Veškerý prodej prostřednictvím internetového obchodu bude zpracován prostřednictvím naší pokladní platformy umístěné na adrese https://checkout.tebex.io/. Platební metody, dodací lhůty, daně a poplatky budou podrobně popsány v rámci procesu platby. Udělejte si čas na přečtení a kontrolu objednávky v každé fázi procesu objednávky.

  2. Všechny objednávky budou podléhat těmto Podmínkám kromě jakýchkoli podmínek vydavatele příslušné hry a podmínek jakékoli Vám poskytnuté doplňkové služby, která souvisí nebo je požadována k používání námi prodaného produktu. V případě rozporu mezi některými z uvedených podmínek mají tyto Podmínky přednost.

  3. Měli byste nás kontaktovat v případě, že máte nějaké dotazy nebo problémy s vaší objednávkou nebo našimi prodejními podmínkami.

 11. Naše právo tyto Podmínky měnit

  1. Tyto podmínky čas od času měníme. Podívejte se v horní části této stránky na to, kdy byly tyto podmínky naposledy aktualizovány.

  2. Při každé objednávce produktů prostřednictvím internetového obchodu se použijí podmínky platné v době vaší objednávky.

  3. Tyto podmínky můžeme čas od času revidovat, protože se vztahují na vaši objednávku, aby odrážely jakékoli změny příslušných zákonů a regulačních požadavků.

  4. Pokud budeme muset zrevidovat tyto podmínky tak, jak se vztahují na vaši objednávku, budeme vás kontaktovat, abychom vás na změny přiměřeně předem upozornili, a dáme vám vědět, jak objednávku zrušit, pokud se změnami nejste spokojeni. Můžete zrušit buď všechny dotčené produkty, nebo pouze produkty, které jste dosud neobdrželi.

 12. Právo na výběr a vrácení peněz pro zákazníky z Evropské unie

  1. Tato podmínka 12 platí pouze pro zákazníky z Evropské unie („ EU “).

  2. Právo EU vám poskytuje právo odstoupit od prodeje softwaru (tj. Dohoda mezi vámi a námi). To lze u digitálně poskytovaného obsahu vyloučit, jakmile bude obsah poskytnut koncovému uživateli. Zákonné právo EU na odstoupení končí 14 dní po nákupu nebo (pokud jste poskytli příslušný souhlas a potvrzení) okamžikem, kdy si poprvé začnete stahovat obsah a služby (podle toho, co nastane dříve).

  3. Jsme povinni vás podrobně informovat o vašem právu EU na odstoupení od smlouvy, které najdete v příloze 1. Pokud by se tato podmínka 12 měla jakýmkoli způsobem lišit od přílohy 1, mají přednost podmínky uvedené v příloze 1.

 13. Další práva

  1. Protože jste spotřebitel, máme zákonnou povinnost dodávat Produkty, které jsou ve shodě se Smlouvou. Jako spotřebitel máte zákonná práva ve vztahu k vadným produktům, které nejsou popsány nebo jim nejsou poskytnuty přiměřené dovednosti a péče. Tato zákonná práva nejsou ovlivněna vaším právem na odstoupení uvedeným v Podmínce 12 a Příloze 1 nebo čímkoli jiným v těchto Podmínkách. Poradenství ohledně vašich zákonných práv je k dispozici u vašeho místního Občanského poradního úřadu nebo kanceláře Trading Standards.

 14. dodávka

  1. Dodání produktů z Webového obchodu provádíme My. Podmínky, které s tím souvisejí, mohou být součástí vaší smlouvy. Měli byste nás kontaktovat v případě, že máte v této souvislosti jakékoli dotazy nebo problémy.

 15. Cena produktů

  1. Cena produktů, které máte zaplatit, je stanovena námi a bude uvedena v internetovém obchodě při odeslání objednávky.

  2. Ceny můžeme čas od času změnit, ale změny neovlivní žádnou objednávku, kterou jste již zadali a která byla námi přijata.

  3. Zpracování plateb související s produkty zakoupenými v internetovém obchodě provádíme my a naši zpracovatelé plateb třetích stran.

  4. Pokud je z jakýchkoli plateb za Produkty na jakémkoli území účtována DPH (nebo jakákoli podobná daň z obratu), přičteme takovou částku k ceně, kterou budete platit.

  5. Podmínky týkající se jakékoli chyby způsobené nesprávnou cenou nebo nesprávným zpracováním DPH jsou dohodnuty mezi vámi a námi.

 16. Jak zaplatit

  1. Za produkty můžete platit pouze pomocí platebních metod, které zadáme během vašeho procesu platby.

  2. Poskytnutím platebních údajů nám prohlašujete, že jste oprávněným uživatelem karty, PIN, klíče nebo účtu přidruženého k této platbě, a dáváte nám oprávnění zpracovávat vaši platbu u námi vybraných zpracovatelů plateb třetích stran za případné vzniklé poplatky. Vámi. Můžeme od vás požadovat poskytnutí vaší adresy nebo jiných informací, abychom splnili své povinnosti podle příslušných daňových zákonů.

  3. Souhlasíte s tím, že nebudete používat IP proxy ani jiné metody k zakrytí vašeho bydliště, ať už k obcházení geografických omezení herního obsahu, k nákupu za ceny, které nejsou vhodné pro vaši geografii, ani k žádnému jinému účelu.

  4. Upozorňujeme, že některé platební metody mohou být předmětem dalších poplatků, a to mimo jiné z důvodu: převodu měny, poplatků za bránu, poplatků za původce. Doporučujeme, abyste si částku k zaplacení pečlivě zkontrolovali na potvrzovací obrazovce, kterou nám poskytl jakýkoli nabyvatel nebo PSP, kterého používáme.

 17. Naše odpovědnost

  1. Pokud nedodržíme tyto podmínky, odpovídáme za ztrátu nebo poškození, které utrpíte, což je předvídatelný důsledek našeho porušení těchto podmínek nebo naší nedbalosti, ale neodpovídáme za žádnou ztrátu nebo poškození, které nelze předvídat.   1. Ztrátu nebo poškození lze předvídat, pokud je to zřejmý důsledek našeho porušení, nebo pokud jste to s námi a námi uvažovali v době, kdy jsme uzavřeli tyto Podmínky.

   2. Ztrátu nebo poškození nelze předvídat, pokud se týkají ztráty dobré vůle, selhání počítače nebo nesprávné funkce, jakýchkoli nepřímých, náhodných, následných, zvláštních, represivních nebo příkladných škod, jakéhokoli zpoždění nebo nemožnosti používat Produkty nebo jakýchkoli jiných škod vyplývajících z nebo jakýmkoli způsobem spojené s produkty.


  1. V žádném případě nevylučujeme ani neomezujeme naši odpovědnost za smrt nebo zranění osob způsobené naší nedbalostí nebo podvodem nebo podvodným zkreslením.

 18. Stránky třetích stran

  1. Webový obchod může poskytovat odkazy na jiné weby třetích stran nebo dodavatele třetích stran, kteří poskytují obsah, zboží nebo služby na internetu. Jakýkoli samostatný poplatek nebo závazky, které vám vzniknou při jednání s těmito třetími stranami, je vaší odpovědností. Neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky, ať už výslovné nebo předpokládané, týkající se jakéhokoli webu třetí strany.

 19. Další důležité pojmy

  1. Můžeme převést naše práva a povinnosti podle těchto Podmínek na jinou organizaci, ale to neovlivní vaše práva ani naše povinnosti podle těchto Podmínek.

  2. Svá práva nebo povinnosti podle těchto Podmínek můžete převést na jinou osobu pouze tehdy, pokud s tím písemně souhlasíme.

  3. Tyto podmínky jsou mezi vámi a námi. Žádná jiná osoba nebude mít žádná práva k prosazení jakýchkoli svých podmínek, ať už podle zákona o smlouvách (práva třetích stran) z roku 1999 nebo jinak. My a vy však nebudeme potřebovat souhlas příjemce vašeho daru produktu ke zrušení nebo provedení jakýchkoli změn těchto podmínek.

  4. Každý z odstavců těchto Podmínek funguje samostatně. Pokud je nebo se stane některé ustanovení nebo část ustanovení těchto Podmínek neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, bude považováno za vymazané, ale to neovlivní platnost a vymahatelnost zbývající části této smlouvy. Pokud soud nebo příslušný orgán rozhodne, že některá z podmínek je nezákonná nebo nevymahatelná, zbývající podmínky zůstanou v plné platnosti a účinnosti.

  5. Pokud nebudeme trvat na tom, že budete plnit některé ze svých povinností podle těchto podmínek, nebo pokud nebudeme vymáhat svá práva vůči vám, nebo pokud s tím budeme zdržovat, nebude to znamenat, že jsme se vzdali svých práv vůči vám a nebudeme znamená, že tyto povinnosti nemusíte dodržovat. Pokud se vzdáme vašeho selhání, uděláme to pouze písemně, a to nebude znamenat, že se automaticky vzdáme jakéhokoli pozdějšího selhání z vaší strany.

  6. Upozorňujeme, že tyto podmínky se řídí anglickým právem. To znamená, že jakýkoli spor nebo nárok vyplývající z nich nebo v souvislosti s nimi se bude řídit anglickým právem. Vy i my oba souhlasíme s tím, že soudy v Anglii a Walesu budou mít nevýhradní jurisdikci. Pokud však máte bydliště v Severním Irsku, můžete také podat žalobu v Severním Irsku, a pokud máte bydliště ve Skotsku, můžete také zahájit řízení ve Skotsku.

  7. Jako spotřebitel budete těžit z jakýchkoli kogentních ustanovení práva země, ve které máte bydliště. Nic v těchto podmínkách, včetně podmínky 19.6, neovlivňuje vaše práva spotřebitele spoléhat se na taková povinná ustanovení místních zákonů.Plán 1 - Právo na odstoupení pro zákazníky z EU

 1. Tento plán se vztahuje pouze na zákazníky z EU.

 2. Jako uživatel internetového obchodu se sídlem v členském státě EU máte právo odstoupit od jakéhokoli nákupu v internetovém obchodě bez udání důvodu.

 3. U jakéhokoli digitálního obsahu zakoupeného online jste při pokladně souhlasili s tím, že lhůta pro odstoupení uplyne 14 dní po zakoupení takového digitálního obsahu nebo při prvním stahování obsahu, podle toho, co nastane dříve.

 4. K uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte písemně informovat o svém rozhodnutí odstoupit od nákupu jednoznačným prohlášením.

 5. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, stačí, když před uplynutím lhůty pro odstoupení odešlete sdělení týkající se vašeho uplatnění práva na odstoupení.

 6. Pokud využijete svého práva na odstoupení, vrátíme vám všechny platby, které od vás obdržíme, bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy budeme informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Takovou náhradu provedeme pomocí stejných platebních prostředků, jaké jste použili pro počáteční transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak; v žádném případě vám v důsledku takové náhrady nevzniknou žádné poplatky.

 7. Zákonné právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na poskytování digitálního obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči, pokud plnění začalo s vaším předchozím výslovným souhlasem a vaším uznáním, že tím ztrácíte své právo na odstoupení.

 8. Doplňkové služby : Abyste mohli přistupovat k zakoupeným produktům nebo je používat, budete možná muset přistupovat k doplňkovým službám poskytovaným třetími stranami (jako jsou servery, herní klienti atd.) Nebo je používat. Na přístup a používání těchto doplňkových služeb se mohou vztahovat další podmínky. Doporučujeme, abyste vyhledali a zkontrolovali všechny takové podmínky, protože souhlasíte s takovými podmínkami nebo váš nesouhlas s těmito podmínkami, neovlivní ani jinak nezmění tento nákup a berete na vědomí, že po provedení nákupu v rámci jakéhokoli okolnosti.